Yasal Uyarılar

ANNEYLEBEBEK.COM YASAL UYARILAR

Anneylebebek.com’a hoşgeldiniz. Web Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Anneylebebek.com web sitesi (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) Eniyikom Perakende Ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’ne ait olup (bundan böyle kısaca “Eniyikom” olarak anılacaktır) Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Eniyikom’a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce Yasal Uyarıları dikkatle okuyunuz.

1. Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Eniyikom’a ait olup, Siteye girmek ve kullanmakla Sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını “Kullanıcı/Kullanıcılar” sıfatıyla (Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı/Kullanıcılar işbu Yasal Uyarıları kabul etmekle, Site’de yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

2. Kullanıcı/Kullanıcılar; Site’de yer alan her bir platformun kendine münhasır ayrıca kullanım koşulları olduğunu kabul ve beyan eder.

3. Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Site’de paylaşamaz. Bu tür bir içerikten doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı/Kullanıcılar’a aittir. Site, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Site’de yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı/Kullanıcılar ayrıca Site üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Eniyikom’un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4. Kullanıcı/Kullanıcılar, Site’de yer alan ve diğer Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Eniyikom’un, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5. Kullanıcı/Kullanıcılar; Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Yasal Uyarılar hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı’nın Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6. Kullanıcılar, Eniyikom’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette Eniyikom’un sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Eniyikom’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Eniyikom’u şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

7. Site’deki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınarak ve kaynak gösterilerek yapılabilir. Sitede bulunan içerik ve görseller; yazı, haber, fotoğraf ve sair materyaller sadece Eniyikom’dan önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Eniyikom’un izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir; aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

8. Eniyikom, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcı/Kullanıcılar’ın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşma hakkına haizdir. Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Kullanıcı/Kullanıcılar’ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı/Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site’deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site’deki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

9. İşbu Site’ye girilmesi veya Site’nin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Eniyikom’un Kullanıcı/Kullanıcılar’ın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

10. Site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. Eniyikom, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte; herhangi bir taahhütte bulunmamakla birlikte bu tür link verilen sayfalara erişimi kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

11. Site’nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Eniyikom’a ait ve/veya usulüne uygun olarak üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Site’de yer alan bilgilerin ve telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına Eniyikom tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı/Kullanıcılar, Eniyikom’un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

12. Kullanıcı/Kullanıcılar, Site üzerinden elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Eniyikom’a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans verdiğini kabul etmektedir. Bu lisans kapsamında Eniyikom şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur:
– Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya sunmak,
– Yukarıda tarif edilen hakları serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.
Yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

13. İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda Eniyikom, Site malzemelerinin ve Site’de sunulan bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal ya da özel sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

14. İşbu Yasal Uyarıların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Yasal Uyarıların geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Site’den yararlanan tüm Kullanıcılar ve Üyeler yukarıdaki hükümleri kayıtsız şartsız aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu şartları kabul etmeyen Kullanıcı ve Üyeler Site’de sunulan hizmetlerden yararlanamazlar. Üyeler, işbu maddelere ek olarak, Site’de yer alan Üyelik Sözleşmesi hüküm ve şartlarına uymakla da yükümlüdür.